NEJVYŠŠÍ VÝKUPNÍ CENY
ZLATA A STŘÍBRA V REGIONU


PENÍZE IHNED - až 1.000,- Kč/g
 


 

ZASTAVUJEME POUZE ZLATO A STŘÍBRO,
U NÁS TAKÉ LEVNĚ NAKOUPÍTE
STŘÍBRNÉ ŠPERKY V KOMISI


Stálá provozovna : Hlavní třída 904/8
( 1.patro ), Šumperk 787 01
telefon :  774 000 140,  774 000 141

Otevírací doba :
 

Pondělí   8:30 - 16:00
Úterý   8:30 - 16:00
Středa   8:30 - 16:00
Čtvrtek   8:30 - 16:00
Pátek   8:30 - 16:00

 

Jak u nás probíhá výkup ?

Výkup zlata Vám u nás zabere jen pár minut. Zlato zvážíme a vyplatíme výkupní cenu dle platného ceníku a zjištěné ryzosti.
Výkup stříbra probíhá obdobně. Výkup zlata je rozdělen na tři jednoduché kroky.
Nejdříve stanovíme ryzost zlata dle punců a tam, kde nejde jednoznačně rozhodnout se provede zkouška na kameni.
Ve druhém kroku Vámi nabízené zlato na výkup zvážíme a nakonec vyplatíme peníze v hotovosti.

 

Puncovní značky :

Starší puncovní značky :

 

Podmínky výkupu :

1.
Pro výkup jsou přijímány výhradně předměty s obsahem zlata a stříbra. Před přijetím předmětů k výkupu je zákazník seznámen
s aktuální výkupní cenou za jednotlivé ryzosti a předpokládanou celkovou výkupní cenou.
 Aktuální cenou se rozumí cena drahého kovu podle ceníku v den zdanitelného plnění, tj. v den předložení suroviny k výkupu.

2.
Zákazník (prodávající), který požaduje vykoupit předměty musí být starší 18 let a je povinen předložit platný doklad totožnosti
nebo jiný platný doklad s fotografií. Bez předloženého platného dokladu totožnosti nelze vykoupit předložené předměty.
Vykupující má právo v případě pochybností odmítnout předložený doklad.

Akceptovaný doklad totožnosti pro české občany :
občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, služební pas

Akceptovaný doklad totožnosti pro cizince :
doklad  totožnosti cizince (obdoba našeho občanského průkazu), řidičský průkaz,
cizinecký pas, cestovní pas, diplomatický pas,
cestovní doklad vydaný na základě mezinárodní smlouvy,
průkaz o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství,
průkaz o povolení k pobytu identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí

Doklady, které nelze akceptovat :
doklad totožnosti s vyznačeným omezením způsobilosti,
rodný list, oddací list, kartičku zdravotní pojišťovny,
náhradní doklad bez fotografie, doklady po době platnosti,
služební průkaz policie

3.
Zákazník souhlasí s tím, že v rámci zjišťování ryzosti mohou být předměty předané k výkupu rozstřiženy,
rozbity, navrtány, napilovány nebo jinak porušeny.  Perly, kameny, korály apod. vyjímáme bez záruky.
Zubní zlato vyčistíme na místě před vámi bez poplatku.

4.
Zákazník má právo sledovat veškerou manipulaci s předměty předanými k prodeji.
Ve vlastním zájmu sleduje vážení a stanovení ryzosti předmětů s obsahem drahého kovu.
Určování hmotnosti drahých kovů je prováděno na úředně ověřené (cejchované) zlatnické váze.

5.
Ryzost drahých kovů je zjišťována především podle úřední značky (puncu) nebo črtem na prubířském kameni (buližníku),
srovnáním pomocí zkušebních kyselin s črtem jehel známé ryzosti.

6.
Případné reklamace je nutno uplatnit ihned. Vzhledem k tomu, že při výkupu se jedná o nevratné procesy,
není možné brát zřetel na případné reklamace uplatněné po zjišťování ryzosti a neuzavření smlouvy.

7.
Zákazník svým podpisem potvrzuje, že je výlučným vlastníkem předložených předmětů k prodeji a tyto nepochází z trestné činnosti,
nejsou zatíženy žádnými pohledávkami, zástavními právy či jinými omezujícími právy.
Uzavřením smlouvy zákazník dává najevo, že s výše uvedenými podmínkami prodeje souhlasí a že výše uvedené podmínky bez výjimky dodržel.
Vykupující má právo v případě pochybností výkup neuzavřít.
 

Elektronická evidence tržeb je prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.